Sabinov
Sabinov
Šarišské Michaľany
Šarišské Michaľany
Ražňany
Ražňany
Jakubovany
Jakubovany
Červená Voda
Červená Voda
Šarišské Sokolovce
Šarišské Sokolovce
Drienica
Drienica
Bodovce
Bodovce
Uzovce
Uzovce
Ratvaj
Ratvaj
Hubošovce
Hubošovce
Jakovany
Jakovany
Ľutina
Ľutina
Olejníkov
Olejníkov

Aktuality

Pozvánka – Uzovce

MAS Sabinovsko Pozývame Vás na "5. ročník Uzovského guľáša", ktorý sa uskutoční dňa 11. 8 2018 v obci Uzovce. Výťažok z tomboly, ako aj zisk, pôjde na dofinancovanie výstavby Materskej škôlky v Uzovciach.


Podpora MAS v animáciách územia

MAS Sabinovsko

Nášmu občianskemu združeniu bolo v týchto dňoch doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP na animácie MAS. Realizácia projektu v súlade s podopatrením 19.4 PRV SR 2014-2020 predstavuje podporu animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD.

Informáciu o  finančnej podpore projektu z fondov EÚ nájdete v sekcii REALIZOVANÉ PROJEKTY


Všetky aktuality »

Fotogaléria

Verejný sektor

Galéria
MAS Sabinovsko
Galéria
Sabinov
Galéria
Ražňany
Galéria
Drienica
Galéria
Šarišské Sokolovce
Galéria
Šarišské Michaľany
Galéria
Jakubovany
Galéria
Červená Voda

Neverejný sektor

Galéria
Petima s.r.o.
Galéria
Elyana s.r.o.
Galéria
Remopel s.r.o.
Galéria
Unistroj FG s.r.o.
Galéria
Solar Real s.r.o.
Galéria
Agrokombinát a.s.
Galéria
PROKOPF