Sabinov
Sabinov
Šarišské Michaľany
Šarišské Michaľany
Ražňany
Ražňany
Jakubovany
Jakubovany
Červená Voda
Červená Voda
Šarišské Sokolovce
Šarišské Sokolovce
Drienica
Drienica
Bodovce
Bodovce
Uzovce
Uzovce
Ratvaj
Ratvaj
Hubošovce
Hubošovce
Jakovany
Jakovany
Ľutina
Ľutina
Olejníkov
Olejníkov

Aktuality

OZNAM O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Občianske združenia MAS Sabinovsko vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Ekonomický manažér MAS. Informácie a potrebné podklady nájdete v prílohách.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania MAS (PDF)
Príloha 1 - Informácia a súhlas ku ochrane osobných údajov (PDF)

Odkazy

PPA
http://www.apa.sk/
– Pôdohospodárska platobná agentúra – Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

NSRR SR
http://www.nsrr.sk/sk/programove-obdobie-2014---2020/
Národný strategický referenčný rámec – Programové obdobie 2014 - 2020

NSRR SR
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
Partnerská dohoda Slovenskej republiky