Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy

Dátum Názov Popis Typ Akcia
11.01.2019 Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve_Up Slovensko Zmluva stiahnuť [0.00B]
11.04.2018 Zmluva o bežnom účte - dotačný účet Zmluva stiahnuť [362.00K]
11.04.2018 Zmluva o bežnom účte Zmluva stiahnuť [345.62K]
18.06.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (IROP-Z-302051N425-511-23) Zmluva stiahnuť [2.14M]
29.04.2018 Zmluva O2 telefonovanie Zmluva stiahnuť [210.20K]
30.04.2018 Zmluva O2 paušál Zmluva stiahnuť [596.56K]
23.04.2018 Zmluva o pôžičke Pil-Stav Zmluva stiahnuť [536.54K]
22.03.2018 Zmluva o pôžičke Remopel Zmluva stiahnuť [665.73K]
22.05.2018 Zmluva o pôžičke Remopel (2) Zmluva stiahnuť [653.29K]
23.06.2018 Zmluva o kontokorentnom úvere Prima banka Zmluva stiahnuť [0.98M]
04.05.2018 Rámcová kúpna zmluva AQUA PRO EUROPE/voda Zmluva stiahnuť [0.00B]
27.04.2018 Kúpna zmluva O2 telefón Zmluva stiahnuť [1.03M]
12.04.2018 Komisionárska zmluva_Up Slovensko str.lístky Zmluva stiahnuť [0.00B]
05.06.2018 Zmluva o bežnom účte - Primabanka Zmluva stiahnuť [381.30K]
10.04.2018 Zmluva o bežnom účte Zmluva stiahnuť [345.62K]
03.08.2015 Zmluva o poskytnutí služieb (Strategia Regio, s.r.o.) Zmluva stiahnuť [595.06K]

Objednávky

Dátum Názov Popis Typ Akcia
30.07.2018 Objednávky MAS Sabinovsko Objednávka stiahnuť Nahlad náhľad [138.43K]
22.07.2015 Objednávka - výroba web stránky MAS Sabinovsko o.z. Objednávka stiahnuť Nahlad náhľad [96.79K]

Verejné obstarávanie

Dátum Názov Popis Typ Akcia