Sabinov
Sabinov
Šarišské Michaľany
Šarišské Michaľany
Ražňany
Ražňany
Jakubovany
Jakubovany
Červená Voda
Červená Voda
Šarišské Sokolovce
Šarišské Sokolovce
Drienica
Drienica
Bodovce
Bodovce
Uzovce
Uzovce
Ratvaj
Ratvaj
Hubošovce
Hubošovce
Jakovany
Jakovany
Ľutina
Ľutina
Olejníkov
Olejníkov

Aktuality

OZNAM O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Občianske združenia MAS Sabinovsko vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Ekonomický manažér MAS. Informácie a potrebné podklady nájdete v prílohách.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania MAS (PDF)
Príloha 1 - Informácia a súhlas ku ochrane osobných údajov (PDF)

Profil verejného obstarávateľa

  • Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.
  • Podlimitné zákazky
  • Informácie o výsledkoch obstarávaní

Profil verejného obstarávateľaV zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje občianske združenie na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

IČO: 42344417
DIČ: 2024091014
Bankové spojenie: SK72 0200 0000 0032 7152 7254

Kontakt
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o. z.,
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Kancelária MAS
Hollého 30, 083 01 Sabinov
tel.: 0948 265 652
e-mail: info@massabinovsko.sk
Internetová adresa URL: www.massabinovsko.sk