Sabinov
Sabinov
Šarišské Michaľany
Šarišské Michaľany
Ražňany
Ražňany
Jakubovany
Jakubovany
Červená Voda
Červená Voda
Šarišské Sokolovce
Šarišské Sokolovce
Drienica
Drienica
Bodovce
Bodovce
Uzovce
Uzovce
Ratvaj
Ratvaj
Hubošovce
Hubošovce
Jakovany
Jakovany
Ľutina
Ľutina
Olejníkov
Olejníkov

Aktuality

Pozvánka – Uzovce

MAS Sabinovsko Pozývame Vás na "5. ročník Uzovského guľáša", ktorý sa uskutoční dňa 11. 8 2018 v obci Uzovce. Výťažok z tomboly, ako aj zisk, pôjde na dofinancovanie výstavby Materskej škôlky v Uzovciach.


Podpora MAS v animáciách územia

MAS Sabinovsko

Nášmu občianskemu združeniu bolo v týchto dňoch doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP na animácie MAS. Realizácia projektu v súlade s podopatrením 19.4 PRV SR 2014-2020 predstavuje podporu animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD.

Informáciu o  finančnej podpore projektu z fondov EÚ nájdete v sekcii REALIZOVANÉ PROJEKTY


Všetky aktuality »

VENUJEME DEŇ DEŤOM

Srdečne Vás pozývame na akciu 

VENUJEME DEŇ DEŤOM

ktorá sa bude konať v DRIENICI  - pri kúpalisku

dňa 11.6.2016 od 10.00 - 14.00.hod. Srdečne Vás s deťmi uvítame.

 Program :

Prezentácia techniky a ukážky práce záchranných  zložiek a súťaže pre deti.

 Predvedú sa :

  1. Hasičský záchranný zbor
  2. Polícia SR
  3. Horská služba Čergov                    
  4. MS SČK Horská služba BACHUREŇ - BUČE
  5. Offroad klub ŠOMA-KUBA
  6.    a iný ...

Okrem prezentácie techniky budú pripravené hry pre deti a mládež, jazda na koni, jazda v teréne na terénnom aute, ...

Žiadne dieťa neodíde bez darčeka.