MAS SABINOVSKO

 • Účasť MAS na Agrokomplexe

  Účasť MAS na Agrokomplexe

  • 13. September 2019

  V rámci projektu Animácií MAS Sabinovsko sa Miestna akčná skupina zúčastnila na výstave celoslovenského charakteru „Agrokomplex 2019“,  ktorá sa konala v termíne 22. ...

 • Výzva 7.2 PRV - aktualizácia výzvy MAS_087/7.2/2

  Výzva 7.2 PRV - aktualizácia výzvy MAS_087/7.2/2

  • 06. September 2019

  Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z aktualizovalo Výzvu MAS_087/7.2/2 v Opatrení 7,  Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo ...

 • Výzva na odborných hodnotiteľov - PRV 7.2, 7.4

  Výzva na odborných hodnotiteľov - PRV 7.2, 7.4

  • 26. August 2019

  MAS Sabinovsko, o.z. vyhlásila výzvu na odborných hodnotiteľov pre podopatrenia 7.2 a 7.4 PRV SR 2014 - 2020. Termín predkladania ...