MAS SABINOVSKO

  • portfolio

    Aktualizácia výzvy pre obce - cyklotrasy B1

    • 18.07.2023 13:43
    • čítaný: 286x

    Dňa 18.7.2023 bola aktualizovaná výzva v aktivite B1 IROP (kód IROP-CLLD-X371-512-003). Uzávierka najbližšieho kola výzvy je 25. 7. 2023. Informácia o aktualizácii výzvy je priložená k oznamu, kompletnú výzvu nájdete v sekcii Výzvy.