Výzvy PRV (archív)

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. zverejnilo Výzvu MAS_087/7.2/6 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZE.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 29. 4. 2022 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva spolu sprílohami je priložená vo formáte ZIP.


Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

 

 

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS/087/7.2/6 [ ZIP 6.00M]

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že zverejnilo Výzvu MAS_087/6.4/2 v Podopatrení 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.

V tejto výzve môžu byť podporené projekty z oblasti vidieckeho cestovného ruchu, agroturistiky, činností spojených s poskytovaním služieb pre deti, seniorov a občanov so zníženou schopnosťou pohybu.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne 25. 11. 2021 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva spolu s prílohami je priložená vo formáte ZIP. Nájdete ju aj v systéme ITMS:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=e7f3bab2-1f0a-42bd-b9d5-fb95194f1b93


Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk


Ďalšie prílohy k oznamu:
výzva MAS_087_6.4_2 s prílohami [ ZIP 7.70M]

MAS Sabinovsko aktualizovala ku dňu 5. 2. 2021 výzvu s kódom  MAS_087/4.2/2 v podopatrení 4.2 PRV - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo poľnohospodárskych produktov.  

Predmetom aktualizácie bolo doplnenie Schémy de minimis č. 4/2018 v znení platného dodatku a Usmernenie PPA platné počas pandémie COVID.
 

ŽoNFP je možné predkladať v nezmenenom termíne do 5. 3. 2021 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Ďalšie prílohy k oznamu:
Aktualizácia výzvy MAS_087/4.2/2 [ RAR 7.14M]

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že zverejnilo Výzvu MAS_087/4.2/2 v Podopatrení 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 5. 3. 2021 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko. Na výzvu je alokovaných cca 65 000 EUR.

Výzva spolu s prílohami je priložená vo formáte ZIP.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk


Ďalšie prílohy k oznamu:
výzva MAS_087_4.2/2 [ RAR 7.10M]

MAS Sabinovsko aktualizovala ku dňu 30. 7. 2020 výzvu s č. MAS_087/7.4/5 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb  pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

ŽoNFP je možné predkladať v novom termíne 31. 8. 2020 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS_087/7.4/5 aktualizácia s prílohami [ RAR 9.35M]

MAS Sabinovsko zverejnilo aktualizáciu výzvy s kódom MAS_087/6.4/1.

Aktualizácia nastala najmä kvôli vzniknutej situácii v súvislosti s COVID-19 a potrebou posunu termínu predkladania ŽoNFP. Nový termín je do 31. 7. 2020. Ostatné podmienky a prílohy výzvy zostávajú bezo zmien.

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS_087/6.4/1 (do 31. 7. 2020) [ RAR 9.92M]

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z vyhlasuje Výzvu s kódom MAS_087/7.4/5 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb  pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Výzva je vyhlásená iba pre oblasť Investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov).

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 30. 7. 2020 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva spolu sprílohami je priložená vo formáte ZIP.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk


Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS_087/7.4/5 s prílohami [ ZIP 9.29M]

MAS Sabinovsko zverejnilo aktualizáciu výzvy s kódom MAS_087/ 4.2/1. Aktualizácia nastala z dôvodu potrebného posunu termínu predkladania ŽoNFP v novom termín do 31 .8. 2020. Zároveň bola aktualizovaná príloha výzvy s č. 13, v ktorej bol doplnený rok 2019.

Ďalšie prílohy k oznamu:
Aktualizovaná výzva v podopatrení 4.2 PRV s prílohami [ ZIP 10.10M]

MAS Sabinovsko zverejnilo aktualizáciu výzvy s kódom MAS_087/6.4/1. Aktualizácia nastala z dôvodu potrebného posunu termínu predkladania ŽoNFP v novom termíne do 29. 5. 2020. Zároveň bola aktualizovaná príloha výzvy s č. 13, v ktorej bol doplnený rok 2019.

Ďalšie prílohy k oznamu:
Aktualizovaná výzva v podopatrení 6.4 PRV s prílohami [ ZIP 10.08M]

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že aktualizovala Výzvu s kódom MAS_087/7.2/5 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie..

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 18. 12. 2019 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva spolu sprílohami je priložená vo formáte ZIP, aktualizované prílohy majú v názve označenie "verzia-1-2".

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

Ďalšie prílohy k oznamu:
Aktualizovaná výzva v podopatrení 7.2 PRV s prílohami [ ZIP 9.27M]

Výzvy IROP (archív)