MAS SABINOVSKO

 • portfolio

  Vyhlásená výzva v podopatrení 7.5 PRV (rekreačná infraštruktúra)

  • 21.07.2023 13:34
  • čítaný: 314x

  Dňa 21. 7. 2023 vyhlásila MAS Sabinovsko, o.z. výzvu v podopatrení 7.5 PRV - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

   

  V rámci výzvy môžu obce resp. mesto žiadať o finančnú podporu napr. na:

  • - investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry
  • - miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti,
  • - investície do rekreačnej infraštruktúry,
  • - budovanie a rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov a podobne.


  ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 14. 9. 2023. Alokácia na výzvu je vo výške 80 000,00 EUR.

  Výzvu spolu s prílohami nájdete na  https://massabinovsko.sk/oznam/38