MAS SABINOVSKO

 • portfolio

  Výzva na predkladanie projektov cez Akčný plán okresu Sabinov

  • 25.03.2019 09:33
  • čítaný: 1796x

  Dňa 22. 3. 2019 bola zverejnená Výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku. Ide o financovanie v súlade s Akčným plánom okresu Sabinov. Znenie výzvy nájdete na nasledujúcom linku: https://www.minv.sk/?rozvoj-okresu-sabinov-dokumenty

  Termín podávania žiadostí je do 17. 4. 2019. Konzultácie a technickú pomoc Vám poskytne Centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Sabinov, kontaktné údaje sú uvedené priamo vo výzve.