MAS SABINOVSKO

  • portfolio

    Zverejnenie harmonogramu výziev PRV na rok 2019

    • 16.04.2019 12:42
    • čítaný: 1695x

    MAS Sabinovsko, o.z. zverejnilo Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP z PRV na rok 2019. Harmonogram nájdete v sekcii Aktuálne výzvy: http://massabinovsko.sk/obsah/aktualne-vyzvy-1d29