Výzvy PRV

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že zverejnilo Výzvu MAS_087/4.2/3 v Podopatrení 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 29. 3. 2024 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko. Na výzvu je alokovaných cca 105 000 EUR.

Výzva a jej prílohy sú priložené vo formáte ZIP.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

Ďalšie prílohy k oznamu:
prílohy výzvy MAS_087/4.2/3 [ ZIP 6.14M]

MAS Sabinovsko zverejnilo Harmonogram výziev PRV pre rok 2023.

V aktuálnom kalendárnom roku plánujeme v rámci PRV vyhlásiť výzvy v podopatreniach 4.2, 6.4, 7.2, 7.4 a 7.5.

MAS Sabinovsko zverejnilo Harmonogram výziev PRV pre rok 2022. V aktuálnom kalendárnom roku plánujeme v rámci PRV znova vyhlásiť výzvy v podopatreniach 4.2, 6.4, 7.2 a 7.4

Zároveň pripomíname, že sa predlžuje programovacie obdobie PRV SR 2014-2020 do roku 2025, s povinnosťou poslednej ŽoP do 30. 6. 2025 (pravidlo n+3).


MAS Sabinovsko zverejnilo Harmonogram výziev PRV na rok 2021. Tento rok plánujeme v rámci PRV vyhlásiť výzvu v podopatrení 6.4 (vidiecky cestovný ruch a agroturistika). Predpokladá sa aj priebežné doplnenie harmonogramu o výzvy pre obce v území MAS.


Ďalšie prílohy k oznamu:
harmonogram výziev PRV na rok 2021 (verzia 3) [ PDF 176.91K]

MAS Sabinovsko aktualizovalo harmonogram výziev v rámci PRV na rok 2020. V aktualizovanej verzii 2.2 pribudlo podopatrenie 4.2 PRV SR 2014-2020 (spracovanie poľnohospodárskych produktov) s plánovaným vyhlásením výzvy v decembri 2020. Harmonogram nájdete v prílohe. 


Ďalšie prílohy k oznamu:
harmonogram výziev PRV 2020 (verzia 2.2) [ PDF 172.98K]

Výzvy IROP