Harmonogram výziev PRV na rok 2024 (verzia 6)

MAS Sabinovsko zverejnilo Harmonogram výziev PRV pre rok 2024. Plánujeme vyhlásiť výzvy v podopatreniach 7.2, 7.4, 4.2 a 6.4 PRV SR 2014-2022.

Ďalšie prílohy k oznamu:
harmonogram výziev PRV 2024 (verzia 6)
[ formát: PDF veľkosť: 186.53KB ]