MAS SABINOVSKO

  • OZNAM O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

    OZNAM O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

    • 04. October 2018

    Občianske združenia MAS Sabinovsko vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Ekonomický manažér MAS . Informácie a potrebné podklady nájdete v prílohách. ...