MAS SABINOVSKO

 • Aktualizácia výzvy 4.2 PRV

  Aktualizácia výzvy 4.2 PRV

  • 31. March 2020

  MAS Sabinovsko zverejnilo aktualizáciu výzvy s kódom  MAS_087/4.2/1 . Aktualizácia nastala z dôvodu potrebného posunu termínu predkladania ŽoNFP v novom termíne do  ...

 • Posun termínov výziev 4.2 PRV a 6.4 PRV

  Posun termínov výziev 4.2 PRV a 6.4 PRV

  • 20. March 2020

  Na základe dopytu žiadateľov plánuje MAS Sabinovsko, o.z. posun termínov predkladania ŽoNFP vo výzvach 4.2 a 6.4 PRV (spracovatelia a cestovný ruch, pôvodný termín ...

 • Aktualizácia výzvy 6.4. PRV MAS Sabinovsko

  Aktualizácia výzvy 6.4. PRV MAS Sabinovsko

  • 11. December 2019

  MAS Sabinovsko dňa 11. 12. 2019 aktualizovalo výzvu s kódom  MAS_087/6.4/1 . Aktualizácia nastala z dôvodu vydania novej verzie Príručky ...

 • Aktualizácia výzvy 4.2 PRV MAS Sabinovsko

  Aktualizácia výzvy 4.2 PRV MAS Sabinovsko

  • 11. December 2019

  MAS Sabinovsko dňa 11. 12. 2019 aktualizovalo výzvu s kódom  MAS_087/4.2/1 . Aktualizácia nastala z dôvodu vydania novej verzie Príručky ...