Vyhlásenie výzvy 7.2 PRV pre obce (základná infraštruktúra)

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. vyhlasuje dňa 22. 5. 2024 výzvu s kódom MAS_087/7.2/9 v Opatrení PRV 7, Podopatrení 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov 

vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. 

Žiadosti o NFP je možné predkladať v termíne 22. 5. 2024 - 20. 6. 2024 poštou alebo osobne v sídle/kancelárii MAS Sabinovsko. Zároveň sa žiadosti predkladajú aj v systéme ITMS.


Výzva tvorí prílohu tohto oznamu. Prílohy výzvy sú priložené vo formáte ZIP. Informácie o výzve nájdete aj na webovej stránke systému ITMS.


Informácie ku výzve a predkladaniu žiadostí Vám poskyneme na emailovej adrese info@massabinovsko.sk alebo na telefónnom čísle 0948 265 652.PDF Príloha: stiahnuť prílohu [ formát: PDF veľkosť: 692.32KB ]

Ďalšie prílohy k oznamu:
prílohy výzvy MAS_087/7.2/9
[ formát: ZIP veľkosť: 4.10MB ]