Aktualizácia výzvy v podopatrení 7.4 PRV pre obce

MAS Sabinovsko aktualizovala ku dňu 30. 7. 2020 výzvu s č. MAS_087/7.4/5 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb  pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

ŽoNFP je možné predkladať v novom termíne 31. 8. 2020 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS_087/7.4/5 aktualizácia s prílohami
[ formát: RAR veľkosť: 9.35MB ]